“Diễn” như giám khảo gameshow

The Face 2017 vừa lên sóng đã bị chê là ồn ào như chợ, vì dàn huấn luyện viên liên tục tranh lời nhau và có những thể hiện quá đà  trên ghế nóng. Ảnh: BTC
The Face 2017 vừa lên sóng đã bị chê là ồn ào như chợ, vì dàn huấn luyện viên liên tục tranh lời nhau và có những thể hiện quá đà trên ghế nóng. Ảnh: BTC