Cục Nghệ thuật biểu diễn tạm dừng lưu hành “Con đường xưa em đi” là chưa đúng luật

Bìa album bài hát "Con đường xưa em đi".
Bìa album bài hát "Con đường xưa em đi".