Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Có sự thiên vị tại Hoa hậu Việt Nam 2018?

Thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang.
Thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang.