Có sự thiên vị tại Hoa hậu Việt Nam 2018?

Thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang.
Thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang.