Ca sĩ đua nhau làm music video “trăm triệu”

Sơn Tùng sắp ra MV mới liệu có gắn với hai chữ “đạo nhái” ý tưởng.
Sơn Tùng sắp ra MV mới liệu có gắn với hai chữ “đạo nhái” ý tưởng.