Bóng ai đi qua mặt nước hồ

Phá Tam Giang. Ảnh: Thái Lộc
Phá Tam Giang. Ảnh: Thái Lộc