Biên đạo của Đông Nhi bức xúc vì Vietnam's Next Top Model tự ý thay đổi vị trí tiết mục