284 bài báo và tư liệu tại triển lãm tư liệu báo chí về Hoàng Sa

Triển lãm tư liệu báo chí về Hoàng Sa tại nhà Trưng bày Hoàng Sa TP Đà Nẵng. (ảnh: Hoàng Vinh)
Triển lãm tư liệu báo chí về Hoàng Sa tại nhà Trưng bày Hoàng Sa TP Đà Nẵng. (ảnh: Hoàng Vinh)
Triển lãm tư liệu báo chí về Hoàng Sa tại nhà Trưng bày Hoàng Sa TP Đà Nẵng. (ảnh: Hoàng Vinh)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top