Tính bảo hiểm xã hội thế nào khi đóng ngắt quãng?

Ảnh minh họa - Nguồn: IE
Ảnh minh họa - Nguồn: IE