Sinh ba con một lần, hưởng chế độ dưỡng sức sau thai sản thế nào?

Sinh 3 con, người lao động được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản tối đa 10 ngày. Ảnh: Nam Dương
Sinh 3 con, người lao động được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản tối đa 10 ngày. Ảnh: Nam Dương
Sinh 3 con, người lao động được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản tối đa 10 ngày. Ảnh: Nam Dương
Lên top