Điều kiện lao động nữ được hưởng chế độ thai sản

Người lao động đóng Bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản. Ảnh: Nam Dương
Người lao động đóng Bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản. Ảnh: Nam Dương
Người lao động đóng Bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản. Ảnh: Nam Dương
Lên top