Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đi làm muộn 2 ngày trong tháng bị kỷ luật sa thải?