Có được tính tham gia BHXH khi làm công nhân quốc phòng?

Ảnh minh họa - Nguồn: IE
Ảnh minh họa - Nguồn: IE