Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Báo trước 45 ngày, không được cho nghỉ việc, phải làm sao?