TKV điều chỉnh tăng lượng than tiêu thụ

Xuất than tại cảng than Nam Cầu Trắng, Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Xuất than tại cảng than Nam Cầu Trắng, Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Xuất than tại cảng than Nam Cầu Trắng, Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top