Quyết liệt để tăng thu xuất nhập khẩu 6 tháng cuối năm

Xe chờ làm thủ tục xuất hàng sang Trung Quốc tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân 2. Ảnh: Nguyễn Hùng
Xe chờ làm thủ tục xuất hàng sang Trung Quốc tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân 2. Ảnh: Nguyễn Hùng
Xe chờ làm thủ tục xuất hàng sang Trung Quốc tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân 2. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top