Thành lập 6 đoàn Thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu