VinFast hợp tác cùng các nhà cung cấp trên toàn cầu