Vietcombank nhận giải “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2018”

Đại diện Vietcombank, ông Nghiêm Phú Quốc - Phó Giám đốc Công ty Vinafico HồngKông nhận giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” năm 2018 của tạp chí Finance Asia.
Đại diện Vietcombank, ông Nghiêm Phú Quốc - Phó Giám đốc Công ty Vinafico HồngKông nhận giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” năm 2018 của tạp chí Finance Asia.
Đại diện Vietcombank, ông Nghiêm Phú Quốc - Phó Giám đốc Công ty Vinafico HồngKông nhận giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” năm 2018 của tạp chí Finance Asia.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top