Việt Nam đạt mức kỷ lục dự trữ ngoại hối 80 tỉ USD

NHNN tích cực mua vào ngoại tệ là điểm mấu chốt làm gia tăng dự trữ ngoại hối quốc gia các năm gần đây. Ảnh: N.H
NHNN tích cực mua vào ngoại tệ là điểm mấu chốt làm gia tăng dự trữ ngoại hối quốc gia các năm gần đây. Ảnh: N.H
NHNN tích cực mua vào ngoại tệ là điểm mấu chốt làm gia tăng dự trữ ngoại hối quốc gia các năm gần đây. Ảnh: N.H
Lên top