VCCI kiến nghị không áp dụng hạn mức ví điện tử 20 triệu đồng/ngày

Hướng dẫn sử dụng ví điện tử. Ảnh: PV
Hướng dẫn sử dụng ví điện tử. Ảnh: PV
Hướng dẫn sử dụng ví điện tử. Ảnh: PV
Lên top