Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khu đô thị “xanh” đáng sống nào tại Quảng Ninh?

Khu đô thị “xanh” đáng sống nào tại Quảng Ninh?. Ảnh: PV
Khu đô thị “xanh” đáng sống nào tại Quảng Ninh?. Ảnh: PV