Doing Bussiness - WB công bố: Chỉ số tiếp cận điện năng năm 2017 của Việt Nam tăng 32 bậc

Việt Nam được đánh giá cao về chỉ số Tiếp cận điện năng cao hơn mức trung bình của khu vực. Ảnh: P.V
Việt Nam được đánh giá cao về chỉ số Tiếp cận điện năng cao hơn mức trung bình của khu vực. Ảnh: P.V
Việt Nam được đánh giá cao về chỉ số Tiếp cận điện năng cao hơn mức trung bình của khu vực. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top