Cán bộ nữ Agribank với phong trào “Hai giỏi”,  góp phần làm rạng ngời thương hiệu Agribank

Bà Nguyễn Thị Phượng (thứ hai, từ trái sang) Phó Tổng giám đốc - 1 lãnh đạo nữ trong Ban điều hành của Agribank. Ảnh: Agribank
Bà Nguyễn Thị Phượng (thứ hai, từ trái sang) Phó Tổng giám đốc - 1 lãnh đạo nữ trong Ban điều hành của Agribank. Ảnh: Agribank