Bước ngoặt để xóa sổ các sàn forex trái phép

Khoảng 300 sàn forex trái phép đang tồn tại ở Việt Nam. Ảnh: Văn Nguyễn
Khoảng 300 sàn forex trái phép đang tồn tại ở Việt Nam. Ảnh: Văn Nguyễn
Khoảng 300 sàn forex trái phép đang tồn tại ở Việt Nam. Ảnh: Văn Nguyễn
Lên top