Agribank Đà Nẵng và Tổng Công ty Điện lực Miền Trung ký hợp đồng tín dụng tài trợ dự án Nhà máy điện mặt trời

Đại diện Agribank Đà Nẵng, Agribank Khánh Hòa và TCty Điện lực Miền Trung ký hợp đồng tín dụng tài trợ dự án.
Đại diện Agribank Đà Nẵng, Agribank Khánh Hòa và TCty Điện lực Miền Trung ký hợp đồng tín dụng tài trợ dự án.
Đại diện Agribank Đà Nẵng, Agribank Khánh Hòa và TCty Điện lực Miền Trung ký hợp đồng tín dụng tài trợ dự án.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top