Trải nghiệm lễ hội bia “đích thực” tại Trà Vinh cùng Sư Tử Trắng

Ông Phan Quang Khang – Giám đốc kinh doanh Toàn quốc của ngành hàng bia, nước giải khát Masan trao tặng quà cho nhà phần phối và đại lý của bia Sư Tử Trắng.
Ông Phan Quang Khang – Giám đốc kinh doanh Toàn quốc của ngành hàng bia, nước giải khát Masan trao tặng quà cho nhà phần phối và đại lý của bia Sư Tử Trắng.
Ông Phan Quang Khang – Giám đốc kinh doanh Toàn quốc của ngành hàng bia, nước giải khát Masan trao tặng quà cho nhà phần phối và đại lý của bia Sư Tử Trắng.