Thai Vietjet tăng cường khai thác nội địa Thái Lan