Sun Life Việt Nam tặng máy tập thể dục cho Công viên Tao Đàn

Nhân viên và tư vấn tài chính của Sun Life Việt Nam đồng diễn bài hát chủ đề của Sun Life Việt Nam “Cùng nhau tỏa sáng”.
Nhân viên và tư vấn tài chính của Sun Life Việt Nam đồng diễn bài hát chủ đề của Sun Life Việt Nam “Cùng nhau tỏa sáng”.