Đêm hội bia sư tử trắng tại TPHCM

Đông đảo khán giả tập trung tại Lễ hội Bia Sư Tử Trắng “Nâng ly vì chí lớn”.
Đông đảo khán giả tập trung tại Lễ hội Bia Sư Tử Trắng “Nâng ly vì chí lớn”.