Xử lý thành công 27 quả đạn pháo ở khu vực biên giới Quảng Trị

Số đạn pháo được phát hiện tại xã Ba Tầng. Ảnh: HT.
Số đạn pháo được phát hiện tại xã Ba Tầng. Ảnh: HT.
Số đạn pháo được phát hiện tại xã Ba Tầng. Ảnh: HT.
Lên top