VTV có 31 đơn vị, không quá 4 Phó Tổng giám đốc

Đài Truyền hình Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ. Ảnh: VGP
Đài Truyền hình Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ. Ảnh: VGP
Đài Truyền hình Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ. Ảnh: VGP