Việt- Hàn tìm kiếm cơ hội hợp tác mới phù hợp thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

Ông Klaus Schwab - người sáng lập và Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tham dự Korea Night. Ảnh: PV
Ông Klaus Schwab - người sáng lập và Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tham dự Korea Night. Ảnh: PV
Ông Klaus Schwab - người sáng lập và Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tham dự Korea Night. Ảnh: PV
Lên top