UBND xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng: Bị tố cắt ruộng của dân cho doanh nghiệp thuê

Diện tích đất được huyện cho ông Phạm Quý Trình thuê là đất 95% của dân.Ảnh: CTV
Diện tích đất được huyện cho ông Phạm Quý Trình thuê là đất 95% của dân.Ảnh: CTV
Diện tích đất được huyện cho ông Phạm Quý Trình thuê là đất 95% của dân.Ảnh: CTV
Lên top