Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đồng Nai

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại ngày hội
Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại ngày hội