Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam cho Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam cho Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam cho Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng. Ảnh: BNG