An Giang:

Trang trọng tưởng niệm 39 năm ngày Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ trần

Đoàn đại biểu dâng hoa và sản vật quê hương. Ảnh: LT
Đoàn đại biểu dâng hoa và sản vật quê hương. Ảnh: LT
Đoàn đại biểu dâng hoa và sản vật quê hương. Ảnh: LT
Lên top