Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Iran

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Iran. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Iran. Ảnh: TTXVN.