Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Iran

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Iran. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Iran. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Iran. Ảnh: TTXVN.