Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hợp tác Việt Nam – Sri Lanka đã có nhiều bước tiến

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ngài Karu Jayasuriya - Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ngài Karu Jayasuriya - Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ngài Karu Jayasuriya - Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka. Ảnh: TTXVN.