Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đẩy mạnh cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con

Bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Ảnh: NB)
Bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Ảnh: NB)