Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói về việc Thiếu tướng Hoàng Công Hàm bị kỷ luật

Thiếu tướng Hoàng Công Hàm (Ảnh: caobangtv)
Thiếu tướng Hoàng Công Hàm (Ảnh: caobangtv)