Thủ tướng yêu cầu điều tra, làm rõ vụ phá rừng phòng hộ tại Quảng Nam

Rừng phòng hộ Tiên Phước bị tàn sát, bất chấp lệnh đóng cửa rừng của Chính phủ ảnh: Thanh Hải
Rừng phòng hộ Tiên Phước bị tàn sát, bất chấp lệnh đóng cửa rừng của Chính phủ ảnh: Thanh Hải