Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông

Ông Nguyễn Mạnh Hùng.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng.
Lên top