Thủ tướng Chính phủ sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ đăng đàn trả lời những nội dung mà các đại biểu quan tâm.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ đăng đàn trả lời những nội dung mà các đại biểu quan tâm.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ đăng đàn trả lời những nội dung mà các đại biểu quan tâm.
Lên top