Thi thể người Việt trong vụ nổ gas tại Lào được đưa về cách cửa khẩu Cầu Treo 15km

Nhà máy Thủy điện tại tỉnh Bôlykhămxay (Lào) do công ty Sông Đà 5 thi công. Ảnh: Công ty Sông Đà 5
Nhà máy Thủy điện tại tỉnh Bôlykhămxay (Lào) do công ty Sông Đà 5 thi công. Ảnh: Công ty Sông Đà 5
Nhà máy Thủy điện tại tỉnh Bôlykhămxay (Lào) do công ty Sông Đà 5 thi công. Ảnh: Công ty Sông Đà 5
Lên top