Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm dự án mở rộng quốc lộ 1

Hư hỏng trên quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên. Ảnh LDO
Hư hỏng trên quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên. Ảnh LDO
Hư hỏng trên quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên. Ảnh LDO
Lên top