Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu sửa chữa triệt để hư hỏng trên Quốc lộ 1

Hư hỏng trên quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên.
Hư hỏng trên quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên.
Hư hỏng trên quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên.
Lên top