Tạm cấp 500 tỉ đồng hỗ trợ khẩn cấp 5 tỉnh miền Trung

Tạm cấp 500 tỉ đồng hỗ trợ khẩn cấp 5 tỉnh miền Trung để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh LDO
Tạm cấp 500 tỉ đồng hỗ trợ khẩn cấp 5 tỉnh miền Trung để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh LDO
Tạm cấp 500 tỉ đồng hỗ trợ khẩn cấp 5 tỉnh miền Trung để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh LDO
Lên top