Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sống trong ô nhiễm, hơn 500 hộ dân ở quận 12 kêu cứu