Ô nhiễm không khí, rác thải: Chất lượng cuộc sống tại các đô thị giảm mạnh

Người dân Hà Nội hằng ngày đối mặt với ô nhiễm không khí. Ảnh: Hải Nguyễn
Người dân Hà Nội hằng ngày đối mặt với ô nhiễm không khí. Ảnh: Hải Nguyễn
Người dân Hà Nội hằng ngày đối mặt với ô nhiễm không khí. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top