Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Năm 2018, xử lý 29 người đứng đầu để xảy ra tham nhũng

Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga (Ảnh: QH)
Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga (Ảnh: QH)