Năm 2018, xử lý 29 người đứng đầu để xảy ra tham nhũng

Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga (Ảnh: QH)
Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga (Ảnh: QH)
Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga (Ảnh: QH)
Lên top